Balıkesir Mutlu Son-Bayan Masör Esra

Balıkesir Mutlu Son-Bayan Masör Esra

Balıkesir Mutlu Son-Bayan Masör Esra Bu bağlamda kutsal kitaptaki eşseks karşıtı yasalar bununla beraber dış politikanın araçlarıydı. Sırf Yahudilerin komşuları adam erkeğe sekse izin verdiği için bu tarz cinsellik (kutsal kitaplar lezbiyen ilişkileri göz ardı eder) yasaklanmıştı. Nasıl ki, bölgede hayvanlarla cinsellik yaygındı, aynı şekilde hemcinslerle ilişkiye yönelik de yumuşak bir tavır takınınılmıştı. Tanrı buyruğuna dayanarak, Yahudi olmayan diğer toplumlarda “yapılanları yapmamak” Yahudilerin misyonu olduğundan, eşcinsel cinsellik Yahudilerin onları reddederek kendilerini tanımladıkları “kerih yabancı” uygulamalardan sadece biriydi. [23] Eğer İbranilerin düşmanları eşcinselliğe izin verdiyse, Yahudi hukukunun onu yasaklaması kaçınılmazdı.

Levililer kitabının Musa’ya direkt inen Tanrı kelamı olduğu sanıldığından, eşcinsel seksten dolayı helak etme tehditleri deyim yerindeyse hakikat olarak kabul ediliyordu. Fakat sıradan bir yasa insanoğluın davranışlarını değiştirmeye çoğu süre yetmez. Mesele, Tanrı’nın tehdidini yerine getirişine dair dehşetengiz bir örnek vermenin gerekli olduğudur. Gariptir ki, Tevrat böyle örnekler vermez. Anekdotlar, alegoriler ve tekrarlarla dolu bir kitapta eşcinsellik mevzusu nispeten kuru bir dille ve yalnız iki defa dile getirilir. Açığı kapatmak için sonraki dönemlerde gelen bazı âlimler Sodom ve Gomora şehirlerinin helak olması hakkındaki eski Tekvin öyküsünü yeniden yorumlarlar.

Balıkesir Mutlu Son-Bayan Masör Esra

Balıkesir Mutlu Son-Bayan Masör Esra Bu çaba en hafif ifadeyle zorlamadır (çünkü bu şehirlerden ne birinin ne de ötekinin eşcinsel seksin yatağı olduğuna dair bir kanıt yoktur) fakat sonucunda başarılı olur. Lanetlenmiş bu iki şehrin hikayesi, eşsex karşıtı önyargıyı yaymak için başyaralanan en yaygın tarihsel mite dönüşmüştür. İbrahim’im yeğeni Lut, Gomora’yla beraber “Ovanın Şehirleri” diye bilinen Sodom şehrinin bir sakiniydi. Şehirlerin sapkınlığıyla ilgili haberler Tanrı’ya ulaşınca, Tanrı yabancı gezgin kılığındaki iki meleğini inceleme yapmaları için şehre göndermiş. Lut, meleklere gece konaklamalarını teklif etmiş ama bu durum şehir ahalisini rahatsız etmiş.

Melekler geceleyin bir köşeye çekilmeden önce bir tayfa insan Lut’un evinin haricinde toplanmışlar. “bir ihtimal tanıyoruzdur, ” diye seyyahları görmek istemişler. Lut’un bu isteği geri çevirmesi kalabalığın öfkesini arttırmış. Buraya kadarki hikayenin kilit noktası “tanımak” sözcüğüdür (özgün İbrani metinde ve’nida’ah diye geçer). Çoğu âlimin savunduğu benzer biçimde bu sözcük bayağıçe “tanışık olmak” anlamına mı gelmektedir? Yoksa doğrudan seksi mi ima etmektedir? Şehir ahalisi bir tek ziyaretçileri görmek mi, yoksa onlara tecavüz mü etmek istemektedir?