Balıkesir Mutlu Son Masaj Hizmeti Ebru

Balıkesir Mutlu Son Masaj Hizmeti

Ya da bir Türk Galip… İmparatorluğun bir paşasıydı. Bir yandan vilâyetler yönetip Balıkesir Mutlu Son Masaj Hizmeti Babıali’ye idari raporlar yazarken, bir yandan da Anadolu’nun Kezban’ının, Himmet’inin “çok özel”

 

ilişkilerini anlatmış, cinsel folkloru konu alan dizeler döktürmüştü…

 

Yüzyıllar öncesinden kalma metinler, okunduklarında cinsel tahrike sebep olmalarının aksine bir mizah duygusu uyandıracak, hatta

 

bazı bölümleri kahkahalar yaratacak şekildedir. Üstelik bunlar, Hintliler’in “KamaSutra”sı yada Araplar’ın “Kokulu Bahçe”si şeklinde, doğunun seks klasikleriyle boy ölçüşebilecek zenginlikte bir cinsellik edebiyatına sahip olduğumuzu da kanıtlamaktadır.

 

Okuyucuyu dedelerimizin, büyük dedelerimizin, hatta nesiller önceki atalarımızın okuyup zevk aldığı cinsel metinlerle başbaşa bırakmadan önce yeniden izah edelim… Kitapta yeralan metinler ve anlatılan vakalar, bazı çevrelere aykırı gelecek olsa bile yüzyıllar öncesinden günümüze kadar uzanan bir geleneğin halkalarıdır ve “bizim” öykümüzdür.

 

“…Yaz olunca avratlara, kışın oğlanlara meylet ki, vücutça sağlam mümkünn. Zira oğlan teni sıcaktır, yazın iki sıcak bir araya gelirse vücudu bozar. Avrat teni ise soğuktur, kışın iki soğuk vücudu kurutur…”.

Balıkesir Mutlu Son Masaj Hizmeti

*

 

“…Kız Softa kısaca Ürgüplü İsmail Zalpaşa Medresesi’nde hemşehrisi Dağlı Hüseyin nam pelide (…) konuk olup, üçüncü gece o zalim dağlı herif hemşehri oğlancığa fiili livataya mübaşeret eyledikte (girişince) maslahatı begayet kebir (çok büyük) olmakla Molla İsmail kan-revan bihuş

 

 

“…Bil ki, avratların inzal alâmetleri (boşalma belirtileri) şunlardır ki, gözleri süzülür ve er yüzüne bakmaya utanır ve alnı terler ve göğsü titrer ve ere berk (sıkı) yapışır. Ve bil kim avrat

 

ile erin inzali bir olursa, büyük lezzet bulurlar. Ve gene bil ki, avrat ile erin menileri birbirine karışacak olursa, aralarında muhabbet çok olur…”.

 

*

 

“…Adam hatunun üstüne çıka ve uyluklarını kaldıra. Tamam oynayıp memelerini sıka, sonrasında fercini sıkıp zekerini ovalayıp ikbal geldikte zekerini ferci içine idhal eyleye. Sonrasında, meni döke.

 

Amma avrat üste çıksa, meni güç dökülür, safası az olur ve zeker içinde meni kalır ve içinde  kurur ve mesaneyi fasid eder (bozar) ve mesanede emraz (hastalık) özgüıl olur…”.

 

*

 

Bu ifadeler, günümüz yazarlarından birine ait olsa neler neler söylenirdi…

 

Şöyle bir tahmin etmeye çalışmak bile, insanı ürkütüyor…