Balıkesir Mutlu Sonlu Masöz Bayanlar

Balıkesir Mutlu Sonlu Masöz

Mantosunu çıkarıp asıyor, kendisine bir kahve yapmak için ıslak laboratuvara gidiyor. Gene Elizabeth’in ne dediğini dü şü nü yor; bir şey sö ylediğinden emin değil. Daha doğrusu, açık seçik, dolaysız bir şey sö ylemedi. Fakat Lesje’da bü tü n bu mevzuşmadan iki izlenim kaldı: Bunlardan biri, Nate yetersizliği yü zü nden evden kovuldu ya da Balıkesir Mutlu Sonlu Masöz kovulmak ü zere. Dolayısıyla, Lesje onu evine almakta serbest. Yani isterse. O¨ bü r izlenimi ise şu: Lesje başvurmamış olduğu bir işe alınmış gibi.

Apaçık ortada ki, onu bir tü r mü rebbiye olarak deneyecekler. Anlaşılan Elizabeth kendisine bir miktar süre ayırmaya hakkı olduğunu dü şü nü yor. Lesje’nın ofisinden gitmeden önce, “Olağanüstü ilgileri olan biriyle yakınlık kurmak çocuklar için öyle iyi olacak ki” dedi. Lesje onun bunu sö ylerken daha karmaşık, daha yanlı bir şeye niyetlendiğini dü şü nü yor. Yabancı  benzer biçimde.  Tam  olarak kirli  yabancı  değil  fakat.  Lesje  dö rdü ncü  sınıftayken,  I˙rlanda  –kafalı daha bü yü k kızlar okul bahçesinde onun çevresine ü şü şü p kirli yabancı diye sataşırlardı.

Balıkesir Mutlu Sonlu Masöz

Lesje çaresizce gülümseyerek yatışmaya çabalarken, burunlarını tutup “Pof!” derlerdi. Simaındaki o sırıtışı kes, yoksa bizler kesmesini biliriz. Elizâbeth bunu yapmayacak kadar iyi yetişmiş. Daha çok dışarlıklı, başka bir ü lkeden gelme anlamında kullanmış olsa gerek o sö zleri. Haberiniz olsun, ilginç biri. Sanki Lesje keman çalacak, Damdaki Kemancı gibi bü yü leyici, etnik danslar meydana getirecek. Salt çocukları eğlendirmek için.

Lesje  yanlış  konuyu  incelemekte  olduğunu  anlıyor.  çağdaş  memeliler.  I˙şte  bunları  incelese daha yararlı olurdu. Primatların davranışları. Bir zamanlar maymunların gö z kapaklarıyla ilgili bir şey okumuştu: Başkan olan maymun gö zlerini dikip bakıyor, ö bü rkü ler gö zlerini yere indiriyorlar, bö ylece parlak renkli gö z kapakları birden ortaya çıkıyor Veya Dr. Van Vleet’e yahut herhangi birine soracak. Kuşkusuz, bö yle şeyleri kim olsa ondan daha iyi bilir.